Monaco
Customer Service
Speak to an agent
+44 20 7167 2525
 

Click here to print the General Terms and Conditions


Voorwaarden & Bepalingen

 

Lees zorgvuldig de onderstaande artikelen en verzeker u ervan dat u de inhoud van deze overeenkomst volledig begrijpt voordat u gebruik maakt van de website en/of diensten. Bij het gebruik of het bezoeken van onze site wordt u geacht van deze voorwaarden en bepalingen kennis te hebben genomen en deze te aanvaarden.
 
De volgende bepalingen vormen een bindende overeenkomst tussen het moederbedrijf van Gootickets.com, Platinium Group S.A.M. (hierna te noemen: het Bedrijf, Onszelf, Wij en Ons) en uzelf (Cliënt, Klant, U en Uw verwijst naar u). Leverancier, Organisator, Evenement(en)organisator/ -organisatie en het/een evenement verwijst naar een evenement dat op een bepaalde datum en tijd plaatsvindt en waarvoor tickets zijn gekocht. Het gebruiken van de bovenstaande en andere termen in enkelvoud, meervoud, met hoofdletters en/of hij/zij of hen, worden als onderling vervangbaar gesteld en verwijzen derhalve naar hetzelfde.

 

Dit document is opgesteld in de Engels taal. Ingeval van onverenigbaarheid of tegenstrijdigheid tussen de Engelse en de vertaalde versies van dit document, is de Engelse versie bindend.

 

 

 

 

Artikel 1 - Algemeen

2.1 Aanvaarden Voorwaarden en Bepalingen
Deze website of dit platform wordt u, de klant, aangeboden op voorwaarde van uw instemming met de voorwaarden en bepalingen en mededelingen die hierin zijn gesteld. Door gebruik te maken van deze website of dit platform aanvaart u alle voorwaarden en bepalingen. Met het aanvinken van het vakje "Ik ga akkoord met de voorwaarden en bepalingen" onder aan de check-out pagina, gaat de koper akkoord met de voorwaarden en bepalingen en kan daaraan gehouden worden.
 


2.2 Financiële Verantwoordelijkheid
U draagt de financiële verantwoordelijkheid voor alle transacties gemaakt met uw naam of uw account. Om een aankoop te doen moet u ouder zijn dan 18 jaar en dient u handelingsbekwaam te zijn voor het verrichten van de transactie.


 
2.3 Assortiment producten en diensten
Ons assortiment aan producten is niet bindend en kan veranderen zonder voorafgaande aankondiging. 
 


2.4 Verkoopovereenkomst
Wanneer een order geplaatst is op onze website of een gelieerd platform, is er sprake van een verkoopovereenkomst op basis van deze voorwaarden en bepalingen.

 

 

 

Artikel 2 – Inhoud van de Website

 

2.1 Beperkt Gebruik
Deze website of dit platform is voor uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik. De inhoud en informatie (waaronder, maar niet uitsluitend, prijzen, teksten en foto's), alsmede het onderliggende systeem waarmee deze inhoud en informatie wordt aangeboden, zijn eigendom van Gootickets.com of zijn partners.
 


Derhalve gaat u ermee akkoord deze website of dit platform inclusief de inhoud of informatie niet te gebruiken voor commercieel of niet-persoonlijk gebruik. U gaat ermee akkoord om het even welke informatie, software, producten of diensten, verkregen van deze website of dit platform niet te transformeren, kopiëren, verspreiden, uit te zenden, vertonen, uit te voeren, reproduceren, uit te geven, in licentie te geven, afgeleid werk van te maken, over te dragen of te verkopen of te wederverkopen. 
 
U gaat ermee akkoord deze website of dit platform niet te gebruiken voor enig doel dat onwettelijk is of verboden is onder deze voorwaarden en bepalingen.
 


2.2 Copyright op materiaal
Alle inhoud van deze website of van gelieerde platforms zijn: ©2012 Platinium Group S.A.M. / OF Copyright © 2012 Platinium Group S.A.M. 2, rue du Gabian, 98000 Monaco. Alle rechten voorbehouden. Deze website of gelieerde platformen zijn handelsmerken van Platinium Group S.A.M. Andere producten, diensten of bedrijfsnamen die op de website worden genoemd, zijn mogelijk handelsmerken van hun respectievelijke eigenaren.
 


2.3 Uitsluiting van garantie
De inhoud van deze website of dit platform is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld en wordt regelmatig bijgewerkt. Gootickets.com kan echter niet garanderen dat er geen enkele fout voorkomt in de informatie. Derhalve wordt de website aangeboden zoals deze op het scherm te zien is (“as is”), zonder enige garanties. U gaat ermee akkoord dat deze website wellicht niet foutvrij is en verklaart ermee bekend te zijn dat er geen garanties worden gegeven. 


 
2.4 Uitsluiting van aansprakelijkheid
Gootickets.com is in geen enkel geval aansprakelijk voor directe of indirecte schade, die voortvloeit uit het gebruik van, of het niet kunnen gebruiken van, deze website of dit platform, de informatie, producten of diensten, op basis van een contract, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of anderszins, zelfs niet als Gootickets.com is gewezen op de mogelijkheid van dergelijke schade.
 


2.5 Beëindiging
Gootickets.com behoudt zich het recht voor om een gebruikersaccount permanent te beëindigen of op te heffen in het geval de gebruiker door oneigenlijk gebruik van de website deze voorwaarden en bepalingen overtreedt.

 

 

 

Artikel 3 – De bestelprocedure

 

3.1 Online bestellen
De verkoopovereenkomst is van kracht vanaf het moment er een online betaling heeft plaatsgevonden en de klant de pagina 'Orderbevestiging' ziet. De klant ontvangt een Orderbevestiging per e-mail op het door hem/haar opgegeven e-mailadres, met daarin een overzicht van de bestelling. De e-mail met de Orderbevestiging is uitsluitend ter informatie.
 


3.2 Veiligheidscontrole
Nadat u een bestelling heeft geplaatst op onze website of op een gelieerd platform en de Orderbevestiging heeft ontvangen, is het mogelijk dat uw bestelling de status 'veiligheidscontrole' krijgt van onze afdeling betalingsveiligheid. U ontvangt vervolgens een e-mail of u wordt telefonisch gecontacteerd waarin wordt uitgelegd welke documenten u dient aan te leveren voordat Gootickets.com uw betaling kan valideren. Deze documenten kunt u per e-mail of fax aanleveren. Er zijn meerdere oorzaken waardoor uw bestelling de status 'veiligheidscontrole' kan krijgen, bijvoorbeeld doordat verschillende elementen zoals IP-adres (land waar uw internetverbinding vandaan komt), land van de creditcard, land in het bezorgadres niet met elkaar overeenkomen, of bij een zeer grote bestelling, etc. Deze veiligheidsprocedure is nodig om fraude met creditcards tegen te gaan. Indien u een e-mail of een telefonisch contact betreffende 'veiligheidscontrole' ontvangt nadat u een bestelling heeft geplaatst, dan is uw bestelling niet bevestigd. U zult aanvullende documenten moeten aanleveren waarmee wij de echtheid van uw bestelling kunnen verifiëren. Houd er rekening mee dat alle documenten die u verstrekt tijdens de beveiligingscontrole, na 1 jaar wordt verwijderd. De gegevens zijn nodig voor de verwerking van de beveiligingscontrole en zijn vereist voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims en terugboekingen.

 

 


3.3 Direct bestellen
De koop-/verkoopovereenkomst van een product of dienst tussen Gootickets.com en een klant, wordt als afgesloten beschouwd op het moment dat de volledige aankoopprijs door de klant betaald is, en ook daadwerkelijk en overeenkomstig de betalingsinstructies op de bankrekening van Gootickets.com is bijgeschreven. Gootickets.com verstrekt de klant een ontvangstbevestiging van de betaling.
 


3.4 Overeenkomst van koop en verkoop
 
De koop-/verkoopovereenkomst wordt als voltrokken beschouwd wanneer:
 
   - Voor bestellingen die worden bezorgd (via DHL): DHL bezorging op het door de klant aangegeven adres bevestigt.
 
   - Voor bestellingen die moeten worden afgehaald: wanneer de klant zijn/haar ticket(s) op het evenement afhaalt.
 
   - Voor bestellingen van een e-ticket: wanneer het e-ticket (of e-tickets) klaar staat in het account van de klant voor download. 
 


3.5 Bestelformulier
Klanten moeten het bestelformulier volledig en correct invullen. Gevolgen voortvloeiend uit het foutief danwel niet volledig invullen van het orderformulier worden niet door Gootickets.com vergoed.
 


3.6 Locatie van de zitplaats
De klant stemt ermee in dat, tenzij anders aangegeven tijdens de bestelprocedure, Gootickets.com niet de exacte locatie van de zitplaats kan aangeven en niet kan voldoen aan speciale verzoeken omtrent zitplaatsen. Doordat Gootickets.com een toonaangevend ticketverkoopbedrijf is, kunnen haar klanten gewoonlijk gebruik maken van voorkeursplaatsen tijdens het bestellen. 
 


3.7 Beelden
De klant aanvaart dat de beelden die op de website worden getoond illustratief zijn en dat het zicht per zitplaats kan verschillen.

 

 

 

Artikel 4 - Tickets

 

4.1 Alternatieve placering
De Klant aanvaart dat de Organisator de locatie van de tribunes en gebieden voor Algemene Toegang naar eigen goeddunken kan veranderen. Gootickets.com behoudt zich het recht voor om alternatieve tickets met een gelijke waarde aan te bieden, indien de bestelde tickets uitverkocht of onbeschikbaar raken op het moment de bestelling wordt afgerond.
 
Gootickets.com doet zijn uiterste best om aan de placeringsverzoeken van de klant te voldoen. Gootickets.com kan echter geenszins verantwoordelijk worden gehouden indien niet het verzoek van een klant kan worden voldaan of wanneer de zitplaatsen niet aangrenzend zijn. 
 


4.2 Niet-nakoming van Bestellingen
Als Gootickets.com niet in staat is de bestelde tickets or alternatieve tickets te leveren, wordt de klant op de kennis gegeven van het niet-nakomen van de bestelling door het bedrijf. Gootickets.com zal in een dergelijk geval een alternatieve oplossing met andere voorwaarden bieden, zoals een tegoedbon of restitutie. Gootickets.com is op generlei wijze aansprakelijk voor enige andere kosten of benadeling van klanten gerelateerd aan de alternatieve tickets of het niet-nakomen, waaronder maar niet uitsluitend, enige kosten betreffende reizen of verblijf.
 


4.3 Afhalen
In sommige gevallen is bezorging van uw tickets door DHL niet mogelijk. In dat geval bieden we u de mogelijkheid om uw tickets op de evenementlocatie af te halen. 
Wanneer de bezorgmethode van uw bestelling op “Afhalen” staat, moet u een e-voucher downloaden vanuit uw account. Met deze voucher kunt u uw tickets bij het evenement afhalen. 
U ontvangt een e-mail met informatie over hoe, waar en wanneer u uw tickets kunt afhalen. 
Het e-ticket kunt u ongeveer 1-2 weken voor het evenement downloaden vanuit uw Gootickets-account. 
Naast uw e-voucher (geprint of een elektronische versie) moet u een geldig legitimatiebewijs met foto kunnen laten zien om uw tickets af te halen. De kosten voor afhalen op locatie zijn gewoonlijk € 10 per bestelling.
 
U bent er verantwoordelijk voor een geldig e-mailadres te hebben opgegeven. Verder dient u alle informatie gelezen en begrepen te hebben die in de e-mail en op de e-voucher staat over waar en wanneer u uw tickets kunt ophalen bij het evenement. Gootickets is niet verantwoordelijk voor tickets die niet worden afgehaald. Er vindt geen restitutie plaats voor ticket die niet afgehaald worden bij het ticketafhaalpunt.


4.4 E-tickets
Bij sommige evenementen wordt gebruik gemaakt van e-tickets. Het e-ticket kunt u downloaden vanuit uw Gootickets-account een aantal weken voorafgaand aan het evenement. De klant ontvangt een e-mail op het moment dat zijn/haar e-ticket klaarstaan. Om het evenement binnen te komen, heeft u een geprint e-ticket nodig met daarop een beveiligde barcode. Dit is een strikt vertrouwelijk document en mag niet worden gereproduceerd, gecommuniceerd of verkocht worden aan derden.
 


4.5 Letsel, verlies en diefstal
De tickethouder dient zich te houden aan de veiligheidsvoorschriften en veiligheidsmededelingen van het evenement dat hij/zij bezoekt. 

 

4.5.1 Gootickets.com  kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor verlies of diefstal van de door de klant gekochte tickets


4.5.2. Ten opzichte van  horecagelegenheden, voorzieningen, voertuigen of enig ander goed dat met tickets verband houden,  accepteert Gootickets.com geen aansprakelijkheid voor verlies, diefstal or schade/verwonding  aan personen of bezit, hoe dan ook veroorzaakt. Klanten accepteren volledige verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige en alle schade of verlies dat voortvloeit uit handelingen of nalatigheid van de klant.


4.5.3. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om ervoor te zorgen dat zij afdoende en passend  zijn voor het reizen en het bijwonen van het evenement.

 


4.6 Leeftijdsbeperking van een evenement
Het is de verantwoordelijkheid van de klant om te informeren naar eventuele leeftijdsbeperkingen bij een evenement. Gootickets.com kan niet aansprakelijk worden gehouden wanneer een klant zich niet aan de leeftijdsbeperkingen houdt die door de Organisator zijn opgelegd. 


 
4.7 Evenementvervoer
U bent zelf verantwoordelijk voor het regelen van vervoer naar het evenement waar u tickets voor heeft gekocht. Gootickets.com kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertraging of uitval van vervoer naar het evenement veroorzaakt door derden of externe factoren, zoals het weer of verkeersdrukte. Organisatoren en derden kunnen hun eigen voorwaarden en bepalingen hierbij hanteren.


 
4.8 Evenement reglementen
Iedere evenementorganisatie heeft zijn eigen reglementen waarin wordt bepaald wat de evenementenlocatie mag worden binnengebracht (waaronder, maar niet uitsluitend, eten en drinken). Het is uw eigen verantwoordelijkheid om op de hoogte te zijn van deze reglementen en u eraan te houden.
 

 

4.9 Wederverkoop van gekochte tickets & e-vouchers
Wanneer u ervoor kiest om uw tickets (of e-voucher voor het ophalen van uw tickets) die u heeft gekocht op onze website, te verkopen via een wederverkoopplatform of andere verkooppunten, dan is Gootickets niet verantwoordelijk voor het ontvangen van het ticket door de derde party noch is Gootickets aansprakelijk voor kosten of gevolgen die direct of indirect verband houden met het leveren van de tickets aan de derde partij.

 

4.10 Aankoop van tickets via een wederverkoopplatform
Wanneer u een ticket heeft gekocht via een wederverkoopplatform (zoals Viagogo of andere websites voor tweedehands ticketverkoop) dan is Gootickets niet verantwoordelijk voor het leveren van uw tickets en niet aansprakelijk voor kosten of gevolgen die direct of indirect verband houden met het aankopen van tickets via wederverkopers. In het geval er problemen zijn met de wederverkochte tickets dient u rechtstreeks contact op te nemen met de wederverkoper.

 

 

Artikel 5 - Prijs en Betalingen

 

5.1 BTW
Alle prijzen zijn inclusief de toepasselijke BTW
 
5.2 Servicekosten
De hoogte van de servicekosten, indien van toepassing, verschilt per evenement. De servicekosten worden gebruikt om de kosten te dekken die Gootickets.com en/of de Organisator maken om uw tickets te verschaffen. 


 
5.3 Nominale waarde ticket
De prijs die op uw ticket staat komt niet altijd overeen met wat u ervoor heeft betaald bij uw bestelling. Dit heeft te maken met het feit dat tickets door meerdere leveranciers worden geleverd tegen verschillende prijzen, waar wij soms een toeslag opzetten. Verder kan het zijn dat Gootickets.com servicekosten moet betalen aan de leveranciers, wat niet altijd in de nominale waarde van het ticket wordt weergeven.


 
5.4 Aanpassing Ticketprijzen
Gootickets.com behoudt zich het recht voor om de ticketprijzen aan te passen. Prijsaanpassingen zijn niet van toepassing op de tickets die al besteld en betaald zijn. De prijs van een ticket is gegarandeerd op het moment dat de betaling van het tickets door Gootickets.com is gevalideerd.


 
5.5 Foutieve prijzen
Wij doen ons best om ervoor te zorgen dat alle prijzen op onze website correct zijn. Het is echter mogelijk dat er fouten optreden. Als we een foutieve prijs ontdekken bij enig Product dat u heeft besteld, informeren wij u zo spoedig mogelijk. Als de op de website weergegeven prijs hoger was dan de werkelijke prijs, dan vergoeden wij u het verschil. Als de weergegeven prijs lager was dan de correcte prijs, dan kunnen wij u helaas niet het Product leveren tenzij u het correcte bedrag volledig heeft betaald. Wij nemen in dat geval contact met u op over het voldoen van deze betaling. Als u ervoor kiest de bestelling te annuleren,  nadat u de foutieve prijs al heeft voldaan, krijgt u het totale reeds betaalde bedrag retour.


 
5.6 Kortingen
Gootickets heeft het recht om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving kortingen en/of vouchers te veranderen, toe te voegen of terug te trekken. Kortingen en vouchers kunnen niet worden ingewisseld voor contant geld en moeten worden gebruikt voor de vervaldatum. Mocht een korting de waarde van de bestelling overstijgen, dan wordt de waarde van korting gelijkwaardig geacht aan de totale waarde van de bestelling. Wanneer de korting of de voucher in een andere valuta gesteld staat dan de valuta van de bestelling, wordt de waarde omgerekend door Gootickets. Deze valutaconversie kan niet worden aangevochten. U stemt erin toe kortingen/vouchers niet op frauduleuze wijze te gebruiken. Pogingen om onrechtmatig vouchercodes te verkrijgen en te gebruiken, kunnen leiden tot strafrechtelijke vervolging. Wanneer er sprake is van fraude, behoudt Gootickets zich het recht voor terugbetaling van de waarde van de korting/voucher te eisen van de klant. 
 


5.7 Betalingen
De klant kan de aankoopprijs voldoen via creditcard of door het doen van een bankoverschrijving op de wijze zoals omschreven in de betalingsinstructies per betaalmethode. Bankkosten die van toepassing zijn op het verrichten van een banktransactie, zijn voor rekening van de klant.
 
Alle bankoverschrijvingen moeten zijn verricht en verwerkt binnen de tijd zoals aangegeven in de notificatie e-mail. Gootickets.com behoudt zich het recht voor om de bestelling te annuleren, wanneer er vertraging in de betaling optreedt.
 


5.8 Valuta
De meerderheid van de betalingen wordt gedaan in Euro (EUR), gebaseerd op de officiële wisselkoers van de dag. Een aantal evenementen wordt echter in Pounds Sterling, Canadese Dollars, UAE Dirham of in US Dollars afgerekend. Zie artikel 5.9 voor een volledige lijst van evenementen die in Canadese Dollars (CAD), UAE Dirham (AED), Pounds (GBP) en Dollars (USD) worden afgerekend. Andere valuta die getoond worden op de website zijn uitsluitend ter informatie. Het totaalbedrag en de gebruikte valuta worden bij de checkout- en bestelpagina's aangegeven. Dit kan niet worden aangevochten tenzij er sprake is van een kennelijke fout in de prijs. Ons bedrijft brengt geen verborgen kosten of wisselkoerstoeslagen in rekening bij uw bestelling. Mogelijk brengt uw bank wel een wisselkoerstoeslag in rekening.


 
5.9 Evenementen en Valuta
 
De volgende evenementen worden afgerekend in Pounds Sterling (GBP):
 
   - Formule 1 Grand Prix van Groot-Brittannië
   - MotoGP Grand Prix van Groot-Brittannië
 
De volgende evenementen worden afgerekend in UAE Dirham (AED):
 
   - Formule 1 Grand Prix van Abu Dhabi
 
De volgende evenementen worden afgerekend in Canadese Dollars (CAD):
 
   - Formule 1 Grand Prix van Canada
 
De volgende evenementen worden afgerekend in US Dollars (USD):
 
   - Formule 1 Grand Prix van Bahrein
   - Formule 1 Grand Prix van Maleisië
   - Formule 1 Grand Prix van Mexico
   - Formule 1 Grand Prix van Brazilië
   - Formule 1 Grand Prix van Rusland
   - Formule 1 Grand Prix van de Verenigde Staten
   - MotoGP Grand Prix van de America's
   - MotoGP Grand Prix van Indianapolis
   - MotoGP Grand Prix van de Verenigde Staten (Laguna Seca)
 

 

 

 

Artikel 6 - Bezorging

 

6.1 Bezorging
Gedrukte tickets en accessoires worden bezorgd op het adres dat door de klant is aangegeven op de checkout-/bestelpagina. De bezorging wordt uitgevoerd door DHL Cadeaubonnen worden na orderbevestiging via reguliere post verzonden.


 
6.2 Bezorgadres
6.2. De klant is zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van een correct bezorgadres waarop hij/zij de levering kan ontvangen. Gootickets.com kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige fout hierin.


 
6.2.2 Wanneer een klant, om welke reden dan ook, de tickets op een ander adres wil laten bezorgen dan op het bezorgadres dat is opgegeven tijdens het bestelproces, is het de verantwoordelijkheid van de klant tijdig voorafgaand aan de geplande bezorgdatum contact op te nemen met Gootickets en schriftelijk het volledige adres aan te leveren. Gootickets.com zal deze informatie vervolgens aanpassing het account van de klant. De wijziging wordt pas doorgevoerd nadat Gootickets.com de adreswijziging heeft bevestigd.


 
6.2.3 Wanneer de bezorging in een ander land moet plaatsvinden, kan zit leiden tot hogere bezorgkosten. Dit verschil moet door de klant worden voldaan. 


 
6.3 Levertijd
 
6.3.1 Tickets worden doorgaans zo snel mogelijk verzonden en we schatten dat de bezorging van uw tickets plaatsvindt tussen 10 dagen en 3 weken vóór het evenement, afhankelijk van wanneer de organisator de tickets afdrukt. De klant moet Gootickets onmiddellijk via e-mail informeren als de tickets niet geleverd werden op de zevende dag vóór het evenement. Als de bestelling van tickets binnen één maand vóór het evenement werd geplaatst, kunnen tickets worden geleverd tot een week vóór het evenement, hoewel Gootickets zijn best doet om ze zo snel mogelijk te leveren.
 
6.3.2 DHL bezorgt tijdens kantooruren. Het is dan ook de verantwoordelijkheid van de klant om een bezorgadres op te geven waar hij/zij, of iemand die hij/zij vertrouwt, overdag aanwezig is om te tekenen voor ontvangst van de tickets.


 
6.4 Algemene Voorwaarden Bezorgdienst
De algemene voorwaarden van de bezorgdienst (DHL) zijn van toepassing op de bezorging van de tickets.


 
6.5 Verlies of beschadiging na bezorging
Gootickets.com is niet verantwoordelijk voor verlies of schade Zodra de bestelling is afgeleverd aan de vervoerder (DHL). 

 

6.6 Douanekosten bij Internationale Leveringen
Gootickets is niet aansprakelijk voor douanekosten die van toepassing zijn op Internationale Leveringen. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om zich op de hoogte te stellen van de douanevoorschriften en toepasselijke heffingen, en de klant is verantwoordelijk voor het voldoen van de douanekosten aan de verantwoordelijke instantie in het betreffende land.

 

 

 

 

Artikel 7 - Communicatie

 

7.1 Uw Account
Het is de verantwoordelijkheid van de klant ervoor te zorgen dat gegevens van zijn/haar Gootickets account up-to-date, compleet en correct zijn. 


 
7.2 - Kennisgevingen via E-mail
Kennisgevingen en mededelingen worden via e-mail verstrekt. Via deze weg communiceren wij alle soorten informatie over tickets, bestellingen, evenement en andere belangrijke informatie. De Klant verklaart ermee bekend te zijn en ermee in te stemmen dat deze wijze van communiceren gebruikt wordt en gaat akkoord met het ontvangen kennisgevingen via elektronische weg. Klanten dienen zorg te dragen voor een up-to-date werkend en correct e-mailadres, zodat zij alle correspondentie en kennisgevingen van Gootickets kunnen ontvangen.
 

 

 

 

Artikel 8 - Annulering

 

8.1 Annulering
Zodra de klant zijn/haar bestelling online heeft bevestigd en betaald (waaronder de start van termijnbetalingen) en bank overschrijving, is het niet mogelijk de bestelling te annuleren of te restitueren.


 
8.2 Verzekering
Klanten hebben de optie een  Ticket Cancellation Insurance aan hun bestelling toe te voegen.


Als u niet bent verzekerd of geen aanspraak kunt doen op deze verzekering, is het ter beoordeling van Gootickets.com of het mogelijk is uw ticket(s) door te verkopen of toe te wijzen aan een andere klant, en u vervolgens een gedeeltelijke restitutie te bieden. In alle gevallen bent u echter gedeeltelijke annuleringskosten verschuldigd. De hoogte van deze kosten wordt per geval door Gootickets.com bepaald. 

 

 

 

 

Artikel 9 - Overmacht

 

9.1 Niet-nakomen van overeenkomst
Gootickets.com kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet nakomen van haar verplichtingen gesteld in deze Overeenkomst, indien zulks wordt veroorzaakt door een omstandigheid of omstandigheden waar Gootickets.com redelijkerwijs geen controle over heeft. Tot deze omstandigheden behoren, zonder dat dit een beperking inhoudt: natuurrampen, terrorisme, oorlog, politieke opstand, oproer, rellen, burgerlijke onrust, daden van civiele of militaire autoriteiten, staking, epidemieën, aardbevingen, extreem weer, overstroming of enig andere natuurlijke of door mensen veroorzaakte omstandigheid buiten onze macht en ook niet redelijker wijze had kunnen worden voorzien, die ertoe leidt dat de overeenkomst moet worden beëindigd. Wanneer deze situatie zich voordoet, zal Gootickets.com alles doen wat redelijkerwijze mogelijk is om te voldoen aan de Voorwaarden en Bepalingen van alle toepasselijke overeenkomsten die hieronder vallen.


 
9.2 Aanpassing kalender/agenda van het Sportseizoen 
Gootickets.com is niet verantwoordelijk voor veranderingen in de kalender/agenda van het sportseizoen. Gootickets.com promoot en verkoopt tickets voor specifieke evenementen, niet voor datums. Daarom kan niet Gootickets.com aansprakelijk worden gesteld wanneer de evenementorganisatie of overheid besluit de datum van een evenement te veranderen, om welke reden dan ook. Gootickets.com is ook niet verplicht zijn klanten daarover te informeren. In bovenstaande gevallen is geen restitutie mogelijk.


 
9.3 Restitutie door Organisator
In sommige gevallen kunt u in aanmerking komen voor restitutie wanneer een evenement door de Organistator wordt geannuleerd. De hoogte van een eventueel restitutiebedrag hangt af van de Evenementorganisator en de omstandigheden van ieder geval afzonderlijk. Service- en bezorgkosten worden hierbij nooit gerestitueerd evenmin als de marge/commissie van Gootickets.com op de tickets. De kosten voor de ticketverzekering worden niet gerestitueerd. Wanneer een Evenementenorganisator geen restitutie aanbiedt voor een geannuleerd evenement, is Gootickets niet verantwoordelijk voor het verstrekken van restitutie. 

 

 

 

 

Artikel 10 – Websites van derden; Diensten verleend door derden; Geen officiële aanbevelingen.

 

Gootickets.com bevat links naar websites van derden (bijvoorbeeld Hotels op Booking.com). Let op: wanneer u op zo een link klikt, wordt u doorgestuurd naar een andere website waar wij geen verantwoordelijkheid voor of controle op hebben. Gootickets.com is niet aansprakelijk noch verantwoordelijk voor wat er gebeurt binnen de diensten door derden. Ook niet als toegang tot deze websites/diensten via onze website tot stand kwam. 


 
Onder diensten geleverd door Derden worden verstaan alle diensten, belevingen en activiteiten die worden verkocht of waarnaar verwezen/ doorgelinkt wordt via de website van Gootickets.com en die door andere partijen worden beheerd. Dit bevat maar is niet gelimiteerd tot belevingen en reizen die verkocht worden in samenhang met een evenement.


 
U stemt ermee in dat wij nooit aansprakelijk zijn voor verlies of diefstal voorkomende uit het gebruik van websites of diensten van derden, ongeacht of u vanaf onze site een link gevolgd heeft of bent doorgestuurd naar voornoemde website van derden of diensten geleverd door derden. U verklaart ermee bekend te zijn dat Websites van Derden en Diensten verleend door Derden mogelijk vallen onder de servicevoorwaarden van deze derden. U bent er zelf verantwoordelijk voor deze servicevoorwaarden te lezen en zich hieraan te houden. Gootickets treedt slechts op als tussenpersoon tussen u, de klant, en de diensten of websites van derden. Gootickets is op geen enkele wijze verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de gevolgen van enige overeenkomsten tussen de klant en derden. 


 
Referenties op onze site naar enig andere derde partij, website van derden of product of dienst van derden, kunnen nooit gezien worden al goedkeuring voor of officiële aanbeveling van ons voor die derde partij, website van derden of enig product of dienst geleverd door derden.

 

 

 

Artikel 11 - Toepasselijk recht

Monegaskische wetgeving is van toepassing op alle kwesties die voortkomen uit het gebruik van de website en de verkopen van tickets.

 

 

Artikel 12 - Formula One Paddock Club Algemene Voorwaarden

De Algemene Voorwaarden van de Formula One Paddock Club vindt u here.

 

 

Artikel 13 – Afbetalingsplan

 

13.1 Voorwaardes
Gootickets biedt de mogelijkheid tot Gespreide Betaling tot aan 91 dagen voor aanvang van het evenement. Gespreide betaling is mogelijk bij een minimum aankoopbedrag aan tickets van 200 Euro. Naar de dag van aankoop wordt in de Voorwaarden en Bepalingen verwezen als de 'aanvangsdatum'


 
Gespreide betaling is alleen mogelijk bij tickets voor F1 en MotoGP
 
Alle termijnbetalingen moeten 30 dagen voor aanvang van het evenement zijn voldaan. Naar deze datum wordt in deze Algemene Voorwaarden verwezen als "einddatum" en naar periode tussen aanvangsdatum en einddatum wordt verwezen als "afbetalingsperiode".
 
13.2 Termijnbedragen
De hoogte van de termijnbedragen hangt af van de aanvangsdatum. Het totale ticketbedrag moet zijn voldaan op de einddatum. Dus, hoe eerder het ticket wordt gekocht, hoe meer termijnen er beschikbaar zijn, waardoor het termijnbedrag lager is. 
 


13.3 Betalingen en toeslagen
U heeft gekozen voor gespreide betaling om uw aankoop te betalen. Hiermee geeft u Gootickets toestemming om op regelmatige basis een bepaald bedrag van de door u aangegeven creditcard af te (laten) schrijven. 
 
De maandelijkse betalingen worden tussen de aanvangs- en einddatum, in gelijke termijnen afgeschreven van de door u aangegeven creditcard. 
 
De eerste termijnbetaling wordt onmiddellijk na de aankoop afgeschreven.
 
De provisietoeslag voor gespreide betaling varieert van 5% tot 7% van het transactiebedrag. De toeslag wordt gebaseerd op het aantal termijnen (zie hieronder): 

 

 

Aantal termijnen

Provisie

Geen termijnen

0%

2

5%

3

5.5%

4

6%

5

6.5%

6

7%

7

7%

 

If your credit card is declined at the outset of the Pay by Installment Plan or during the payment period, someone from the Gootickets team will contact you requesting immediate payment. Any fees levied to you by your financial institution will be payable by you.

 

Wanneer uw creditcard bij de start van het afbetalingsplan of gedurende de afbetalingsperiode wordt geweigerd, zal een medewerker van het Gootickets-team contact met u opnemen en om onmiddellijke betaling verzoeken. Toeslagen en/of provisies die door uw financiële instelling worden berekend, komen voor uw rekening.
 

13.4 Verantwoordelijkheid van de Klant
U bent er verantwoordelijk voor dat:
      - u het juiste soort ticket aankoopt (met name als er voorwaarden aan het ticket verbonden zijn, zoals leeftijdsrestricties bij kindertickets of 65+ tickets)
       - uw accountgegevens en instellingen correct zijn, waaronder de mogelijkheid kennisgevingen te ontvangen mocht de vervaldatum binnen de afbetalingsperiode liggen. 
       - u, gedurende de gehele afbetalingsperiode, voldoende saldo heeft op de door u aangegeven creditcard op de datum van de geplande termijnafschrijvingen.
 

13.5 Opschorting
Gootickets.com is gerechtigd uw Afbetalingsplan op te schorten of stoppen wanneer twee achtereenvolgende termijnbetalingen geweigerd zijn. Gootickets zal u in kennis stellen wanneer afbetalingsplan wordt opgeschorst of gestopt. 
 
Wanneer u meer dan twee keer uw termijnbetaling niet nakomt, wordt uw afbetalingsplan automatisch geannuleerd. Reeds gedane betalingen, inclusief provisie, worden niet gerestitueerd. 
 
Is uw afbetalingsplan ten onrechte geannuleerd, neem dan per mail contact op met [email protected] Bij alle geschillen voor de einddatum, dient u zelf contact met ons op te nemen.
 
Wanneer u in termijnen betaalt, kunt u niet zoals bij een reguliere bestelling, zelf uw bestelling annuleren, voor welke reden dan ook. Wanneer de volledige betaling van de bestelling, om welke reden dan ook, niet is bereikt op de geplande einddatum, worden de reeds gedane termijnbetalingen niet gerestitueerd.
 
Provisies en toeslagen zijn niet restitueerbaar.
 

13.6. Tickets
Tickets die gekocht worden met het Afbetalingsplan, worden eerst geleverd na verwerking van de finale termijn. 
 
Alle tickets vallen onder de Algemene Voorwaarden Tickets, op het moment dat de tickets zijn afbetaald en uitgegeven. 
 

 

 

Privacy & Cookiesbeleid


 
Gootickets streeft ernaar een open en eerlijk beleid te handhaven betreffende de privacy van zijn klanten, het gebruik van deze site en het verwerken van persoonsgegevens van onze klanten. De onderstaande artikelen zijn in overeenstemming met huidige wetten en regelgeving. Door gebruik te maken van deze website gaat de sitebezoekers akkoord met de door deze artikelen weergegeven overeenkomst. 
 
Gootickets is het consumentenmerk en ticketverkooppunt van Platinium Group SAM. De hier gestelde voorwaarden zijn geldig voor deze overeenkomst en zijn bindend voor Platinium Group, Gootickets en de gebruiker. Alle aanpassingen en toegevoegde content van, op en in de website, vallen onder de huidige voorwaarden. Op bepaalde diensten en artikelen zijn specifieke aanvullende voorwaarden van toepassing.

 
STATUTAIRE PLAATS VAN VESTIGING:
Gootickets.com
Platinium Group
2 rue du Gabian
"Les Industries" building
MC 98000
Monaco

​RC : 06S04539
TVA : FR04000074558
 
Telephone: +377 93 25 47 00

[email protected]
 


 
Dit privacybeleid (het "privacybeleid") schetst hoe wij omgaan met uw persoonlijke informatie en maakt deel uit van de algemene voorwaarden van de site. Dit privacybeleid is alleen van toepassing op deze site en niet op het verzamelen en het gebruik van persoonlijke informatie door derden via een website waarnaar op deze site links zijn. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere websites en moedigen u aan oplettend te zijn wanneer u onze site verlaat en om alle van toepassing zijnde bepalingen, voorwaarden en het privacybeleid te lezen wanneer u andere websites gebruikt.
 
Vragen, opmerkingen en verzoeken met betrekking tot dit privacybeleid en hoe we uw persoonlijke gegevens gebruiken, moeten aan ons worden gericht via ons contactformulier: https://www.gootickets.com/en/contact-form.php
 
Dit document is opgesteld in de Engels taal. Ingeval van onverenigbaarheid of tegenstrijdigheid tussen de Engelse en de vertaalde versies van dit document, is de Engelse versie bindend.

 

INSTEMMING
Uw gebruik van deze site betekent dat ons u toestemming geeft voor het verzamelen en gebruiken van persoonlijke informatie over u, in overeenstemming met dit privacybeleid.
 
De PLATINIUM GROUP wil een duidelijk en eerlijk beleid met betrekking tot privacy, het gebruik van deze site en de verwerking van persoonlijke informatie aanhouden ten opzichte van haar gebruikers. De onderstaande secties vertegenwoordigen, in overeenstemming met de huidige wetten en voorschriften, een overeenkomst die de websitebezoeker goedkeurt bij het gebruik van deze webpagina.
 
De persoonlijke gegevens die worden verstrekt aan of verzameld door onze diensten worden verwerkt door PLATINIUM GROUP SAM, 2 - Rue du Gabian, Monaco, 98000 Monaco namens GOOTICKETS. Als u zich zorgen maakt over het verstrekken van informatie aan ons of dat dergelijke informatie gebruikt wordt op een manier die is toegestaan in dit privacybeleid, moet u onze websites niet bezoeken of onze diensten anderszins gebruiken.
 
Dit privacybeleid beschrijft de soorten informatie die we mogelijk van u verzamelen of die u aan ons kunt verstrekken wanneer u onze website bezoekt en onze werkwijzen voor het verzamelen, gebruiken, onderhouden, beschermen en onthullen van dergelijke informatie. Dit privacybeleid is van toepassing op informatie die wij verzamelen: (i) via onze diensten, en (ii) in tekst en elektronische berichten tussen u en onze diensten.
 
Dit privacybeleid is niet van toepassing op andere diensten of informatie die door ons offline wordt verzameld of via sites van derden die toegankelijk zijn via hyperlinks op onze websites.
 
Door onze diensten te bezoeken of te gebruiken, gaat u akkoord met dit privacybeleid.
 
ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DIT PRIVACYBELEID, DIENT U DE DIENSTEN NIET AF TE NEMEN OF TE GEBRUIKEN.

 

 

 
Sectie 1 - INTRODUCTIE


De gepresenteerde voorwaarden belichamen de volledige reeks overeenkomsten die de PLATINIUM GROUP en de gebruiker binden. Alle wijzigingen en toegevoegde inhoud die op de website is geïntegreerd, zijn onderhevig aan de huidige voorwaarden. Bepaalde diensten en secties zijn onderworpen aan specifieke aanvullende voorwaarden.
 
Uw gegevensbeheerder voor de op deze site aangeboden diensten, exclusief betalingsdiensten, is

Gootickets.com
Platinium Group
2 rue du Gabian
"Les Industries" building
MC 98000
Monaco

​RC : 06S04539
TVA : FR04000074558
 
Telephone: +377 93 25 47 00

https://www.gootickets.com/en/contact-form.php
 
De PLATINIUM GROUP zal uw persoonlijke gegevens alleen verwerken na gedocumenteerde instructies van uw gegevensbeheerder.
 
 

 


Sectie 2 – INFORMATIE DIE WE OVER U VERZAMELEN NA GEDOCUMENTEERDE 
 


We verzamelen verschillende soorten informatie over bezoekers en/of gebruikers van onze diensten. We kunnen deze informatie direct verzamelen wanneer u deze aan ons verstrekt of automatisch wanneer u door de website navigeert.
 
2.1. Wij zullen uw persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken wanneer u zich registreert om een account aan te schaffen/aan te maken, u zich abonneert op een nieuwsbrief, contact opneemt met de klantenservice of een vragenlijst invult. Wanneer u producten of diensten bestelt op de website, kan u ook worden gevraagd om een creditcardnummer en andere betalingsgerelateerde informatie. Alle betalingsinformatie wordt veilig verwerkt en afgehandeld door onze betalingspartners. Om een bestelling te kunnen plaatsen, is een deel van de informatie die we u vragen te verstrekken vereist (bijvoorbeeld het registreren van een account) en een deel is vrijwillig. Als u de gevraagde gegevens niet verstrekt wanneer u daarom wordt gevraagd, kunt u de transactie niet voltooien.
 
2.2. We kunnen bepaalde informatie verzamelen die op zichzelf geen specifiek individu identificeert. Dergelijke informatie vertelt ons over uw apparatuur, browse-acties en de bronnen die u aanboort en gebruikt via de diensten, zoals uw besturingssysteem en browsertype. We gebruiken analyses en soortgelijke diensten om ons te helpen een betere en meer persoonlijke service te leveren.
 
We verzamelen ook uw Internet Protocol ("IP") -adres. Wij gebruiken uw IP-adres om problemen met onze servers en/of software te diagnosticeren, onze diensten te beheren en demografische informatie te verzamelen.

2.3. Wanneer u contact met ons opneemt voor klantenondersteuning, verzamelen wij mogelijk aanvullende informatie om uw probleem op te lossen.
 
2.4. Wij zijn geen site die is gericht op kinderen of mensen jonger dan 16 jaar. Als u tickets wilt kopen voor kinderen die jonger zijn dan 16 jaar, of de equivalente minimumleeftijd in het desbetreffende rechtsgebied, bent u verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van de ouders/wettelijke voogden van elk kind waarvoor u kaartjes wilt kopen.

 

 

Sectie 3 – HOE WIJ UW GEGEVENS VERWERKEN
  


3.1. Dataretentie

Om onze service aan u te kunnen leveren, slaan wij zolang u een actieve klant bent informatie over u op (inclusief het bezorgadres en andere gegevens die u verstrekt bij het aanmaken van een account) en houdt u uw account open.
 
Uw account wordt opgeslagen, aangezien dat nodig is voor het verwerken van bestellingen en voor naslag van klantcasussen en feedback van evenementen die u heeft bezocht.
 
3.2. Waar uw gegevens worden verwerkt
 
Door uw persoonlijke gegevens in te dienen, gaat u akkoord met de overdracht, opslag en verwerking van uw gegevens buiten het land waar u woont. We zullen ervoor zorgen dat uw gegevens veilig worden verwerkt en in overeenstemming zijn met dit privacybeleid.
 
3.3 Rechtsgrondslag van de verwerking
 
De verwerking van uw persoonlijke gegevens, die worden verzameld wanneer u zich registreert, is gebaseerd op toestemming, aangezien u het privacybeleid leest en aanvaardt voordat u een account aanmaakt en persoonlijke informatie geeft.
 
Bovendien is de verwerking van uw persoonlijke gegevens, zoals uw IP-adres, naam, achternaam enz., die we verzamelen om de betaling beschikbaar te maken, uw identiteit te verifiëren, om de veiligheid van onze website te waarborgen, etc., gebaseerd op ons gerechtvaardigde belang.
 
Om uw account te beheren en u de gewenste service te bieden, moeten we inderdaad persoonlijke gegevens verzamelen, waaronder naam, achternaam, e-mailadres, adres, verbindingsgegevens, enzovoort.
 
Het verwerken van uw gegevens is ook nodig om uw contract te kunnen uitvoeren. Zonder het verzamelen van uw persoonlijke gegevens kunnen wij de door u gecontracteerde dienst niet leveren.

 

 

 

Sectie 4 – HOE WIJ UW INFORMATIE GEBRUIKEN


 
Wij verwerken uw persoonlijke gegevens uitsluitend voor de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid of zoals anderszins toegestaan onder de toepasselijke wetgeving. De verwerking van uw persoonlijke gegevens voor de beschreven doeleinden is gebaseerd op uw uitdrukkelijke toestemming of op de noodzaak om uw persoonlijke gegevens te verwerken met het oog op gerechtvaardigde belangen, zoals bepaald in artikel 9, 2., (a) en (f) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 (AVG). We gebruiken opgeslagen informatie over u voor de volgende doeleinden:
 
4.1. Om het verkoopcontract voor de producten die u heeft gekocht en voor elk ander contract tussen beide partijen te ontwikkelen, uitvoeren en voltooien;
 
4.2. Om te reageren op uw verzoeken;
 
4.3. Om u te voorzien van informatie over onze producten, waaronder het aan u sturen van commerciële informatie per e-mail of een ander soortgelijk elektronisch communicatiemiddel (zoals sms) en door u te bellen. Als u een geregistreerde gebruiker bent, kunt u uw voorkeuren voor het ontvangen van commerciële informatie wijzigen door naar de sectie "Mijn account" te gaan;
 
4.4. Als u betaalt voor producten door middel van een creditcard en/of betaalkaart, zullen we uw kaartgegevens via Ingenico Payment Diensten Inc. naar het juiste creditcard-/betaalpasbedrijf verzenden. Ingenico Payment Diensten Inc. bewaart, deelt, gebruikt of slaat geen persoonlijk identificeerbare informatie op voor andere doeleinden. Om erachter te komen hoe de externe app uw informatie gebruikt, leest u hier hun privacybeleid: https://www.ingenico.com/epayments/legal/account-holders
 
Ingenico Payment Diensten Inc. heeft verklaard dat het zich houdt aan de Safe Harbor-privacybeginselen inzake kennisgeving, keuze, verdere overdracht, beveiliging, gegevensintegriteit, toegang en handhaving. Voor verdere info bezoekt u:
https://payment-diensten.ingenico.com/int/en/cookie-policy
 
4.5. If you select the option to pay by installments en save your card details, you are expressly authorizing us to process said information for that purpose. The card’s CVV is only used for the purchase being made en will not be stored or processed as part of the card’s details. By giving consent to activate this option, your information will be used automatically in subsequent payments until the full payment has been debited. You can change your card information en revoke your consent for it to be processed at any time by contacting our customer service. PLATINIUM GROUP transmits your card information in accordance with the main internationally accepted standards on confidentiality en security for credit en debit cards. Remember that a secure use of the Website also requires that it be correctly used en that passwords are kept confidential.

 

 

Sectie 5 – HOE WIJ UW INFORMATIE DELEN


 
5.1. Persoonlijk identificeerbare informatie: de PLATINIUM GROUP zal uw persoonlijk identificeerbare informatie niet aan anderen verhuren of verkopen. We kunnen persoonlijke informatie opslaan op locaties buiten de directe controle van de PLATINIUM GROUP (bijvoorbeeld op servers of databases die zich bevinden bij hostingproviders). Alle persoonlijk identificeerbare informatie, waarvan u kiest om die publiekelijk beschikbaar te maken op onze website, zoals klantrecensies, zal beschikbaar zijn voor anderen. Als u informatie verwijdert die u openbaar heeft gemaakt op onze website, kunnen kopieën zichtbaar blijven in de cache en in gearchiveerde pagina's van onze website, of als andere gebruikers die informatie hebben gekopieerd of opgeslagen.
 
5.2. Onderaannemers:
We delen persoonlijke gegevens die nodig zijn om uw bestelling uit te voeren met betrouwbare derden. We gebruiken alleen processoren die garanderen dat passende technische en organisatorische maatregelen worden geïmplementeerd, die voldoen aan onze strenge eisen om de bescherming van uw rechten te waarborgen. Al onze onderaannemers zijn gescreend op passend beleid ten aanzien van gegevensbescherming en verwerken de gegevens die we met hen delen enkel na gedocumenteerde instructies van de Platinium Group. Deze onderaannemers hebben gedocumenteerd dat zij gehecht zijn aan vertrouwelijkheid.
 
5.3. Niet-persoonlijk identificeerbare informatie:
We kunnen niet-persoonlijk identificeerbare informatie (zoals anonieme gebruiksgegevens, doorverwijzings-/vertrekpagina's en URL's, platformtypen, aantal klikken, enz.) delen met geïnteresseerde derden om hen te helpen de gebruikspatronen voor bepaalde producten van de PLATINIUM GROUP en die van onze partners te begrijpen. Dergelijke resultaten bestaan uitsluitend uit niet-persoonlijk identificeerbare informatie. Niet-persoonlijk identificeerbare informatie kan voor onbepaalde tijd worden opgeslagen.
 
5.4. Instanties waar we verplicht zijn om uw gegevens mee te delen:
De PLATINIUM GROUP zal uw informatie bekendmaken wanneer dit wettelijk verplicht is, als het onderwerp is van een dagvaarding of een andere gerechtelijke procedure of als wij redelijkerwijs van mening zijn dat dergelijke actie noodzakelijk is om (a) te voldoen aan de wet en de redelijke verzoeken van rechtshandhavingsinstanties; (b) om onze servicevoorwaarden af te dwingen of om de veiligheid of integriteit van onze service te beschermen; en/of (c) om de rechten, eigendommen of persoonlijke veiligheid van de PLATINIUM GROUP, onze gebruikers of anderen uit te oefenen of te beschermen.
 
5.5. Behavioural Targeting / Re-Targeting:
We partner with third parties to display advertising on other Websites. Our third-party partners may use technologies such as cookies to gather information about your activities on our Website en other Websites in order to provide you advertising based upon your browsing activities en interests. The only way to completely “opt out” of the collection of any information through cookies or other tracking technology is to actively manage the settings in your browser or mobile device. Please refer to your browser’s or mobile device’s technical information for instructions on how to delete en disable cookies, en other tracking/recording tools (to learn more about cookies, clear gifs/web beacons en related technologies, you may wish to visit http://www.allaboutcookies.org and/or the Network Advertising Initiative’s online resources, at http://www.networkadvertising.org). If you access our Website on your mobile device, you may not be able to control tracking technologies through the settings, depending on your device.
 

 

 

Sectie 6 – HOE WIJ UW INFORMATIE BESCHERMEN


 
De PLATINIUM GROUP ziet toe op het beschermen van uw privacy en heeft strikte procedures en systemen voor gegevensbescherming, door ontwerp en default-instellingen ter bescherming van de informatie tegen onwettige of ongeoorloofde toegang, toevallig verlies of vernietiging, schade, onwettig of ongeoorloofd gebruik en openbaarmaking. We nemen ook alle redelijke voorzorgsmaatregelen om ervoor te zorgen dat onze medewerkers en medewerkers die toegang hebben tot uw persoonlijke gegevens een adequate training hebben ontvangen. Bovendien zijn onze personeelsleden en medewerkers gebonden aan vertrouwelijkheidsverplichtingen.
 
De PLATINIUM GROUP biedt voldoende garanties om passende technische en organisatorische maatregelen te implementeren, op een zodanige manier dat de verwerking voldoet aan de vereisten van de AVG en dat de bescherming van de rechten van de betrokkene wordt gewaarborgd. Zo zijn de volgende specifieke maatregelen getroffen:
 
SSL-technologie en -versleuteling
Wanneer u gevoelige informatie op onze registratie- of inkoopformulieren invoert, versleutelen we die informatie met behulp van Secure Socket Layer Technology (SSL).
 
Serverbeveiliging & OVH
We houden ons aan een reeks bewezen beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de servers waarop uw gegevens worden opgeslagen, zoals overeengekomen met onze serveraanbieder, OVH. Deze maatregelen staan ook beschreven in ons contract met OVH.
 
Replicatie en back-up van gegevens
Wij zorgen voor de juiste replicatie en back-up van gegevens, zoals gedetailleerd beschreven in ons data-architectuurbeleid en IT-activiteitenplan.
 
Fysieke beveiligingsmaatregelen
De PLATINIUM GROUP gebruikt een intern protocol voor beveiligingsmaatregelen om ervoor te zorgen dat extern personeel geen toegang heeft tot onze databases. We passen ook toegangsbeperkingen toe en leren personeelsleden hoe ze op de juiste manier omgaan met persoonlijke gegevens. Alle werknemers ondertekenen ook een geheimhoudingsovereenkomst als onderdeel van hun contract.
 
Kennisgeving ingeval van gegevensinbreuk
In het geval er zich een inbreuk in de persoonlijke gegevens voordoet, die zou kunnen leiden tot een hoog risico voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, zullen wij u onmiddellijk op de hoogte brengen middels in een kennisgeving waarin de aard van de inbreuk op de gegevens, de waarschijnlijke gevolgen van de inbreuk op de persoonlijke gegevens en de maatregelen die worden genomen om het aan te pakken.
 
We zullen u niet op de hoogte brengen van de inbreuk als onze technische en organisatorische beschermingsmaatregelen het risico van de inbreuk elimineren, als het hoge risico voor de rechten en vrijheden van betrokkenen niet langer waarschijnlijk zal gebeuren of als het onevenredige inspanningen met zich mee zou brengen. In een dergelijk geval zullen we in plaats daarvan een openbare communicatie of soortgelijke maatregel organiseren, waarbij de betrokkenen op een net zo effectieve manier worden geïnformeerd.
 
Disclaimer
Hoewel de PLATINIUM GROUP gebruik maakt van voorbeeldige maatregelen om gegevens te beschermen, kunnen we de beveiliging van informatie die u naar de PLATINIUM GROUP verzendt niet garanderen of garanderen dat uw informatie over de service van de PLATINIUM GROUP niet toegankelijk, openbaar gemaakt, gewijzigd of vernietigd wordt door schending van de branche-standaard van een van onze fysieke, technische of beheerswaarborgen. Geen enkele methode van verzending via het internet of van elektronische opslag is echter 100% veilig. Daarom kunnen we de absolute veiligheid niet garanderen. Als u vragen heeft over de beveiliging op onze site, kunt u contact met ons opnemen op: [email protected]
 

 


 
Sectie 7 – HET UPDATEN OF CORRIGEREN VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS
 


Als uw gegevenscontroller willen we een eerlijk en transparant beleid handhaven ten aanzien van uw vrijheden en rechten als gebruiker. Dit beleid schetst de doeleinden van de verwerking waarvoor de persoonsgegevens zijn bedoeld, evenals de wettelijke basis voor de verwerking, en onder Secties 6, 7 en 8 kunt u een overzicht krijgen van uw rechten en hoe u ze kunt uitoefenen.
 
Voor vragen of verzoeken met betrekking tot uw persoonlijke gegevens kunt u een verzoek sturen naar:

https://www.gootickets.com/en/contact-form.php
 
of stuur een e-mail naar:
 
[email protected]
 
Wij bieden ook instellingen om de persoonlijke gegevens die wij over u hebben opgeslagen te controleren en te beheren, inclusief het vermogen om:
 
Gegevens te verwijderen: u kunt ons vragen om alle of sommige van uw persoonlijke gegevens te wissen of te verwijderen (bijvoorbeeld als het niet langer nodig is om diensten aan u te leveren).
 
Gegevens te wijzigen of corrigeren: u kunt enkele van uw persoonlijke gegevens bewerken via uw account. U kunt ons ook vragen om uw gegevens in bepaalde gevallen aan te passen, vooral als deze onjuist zijn.
 
Objecten voor, limitering of beperking van het gebruik van gegevens: U kunt ons vragen om te stoppen met het gebruik van alle of sommige van uw persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld als we geen wettelijk recht hebben om deze te blijven gebruiken) of om ons gebruik ervan te beperken (bijv. als uw persoonlijke gegevens onnauwkeurig of onwettig zijn bewaard).
 
Recht op toegang tot en/of verkrijgen van uw gegevens: U kunt ons om een kopie van uw persoonlijke gegevens vragen en om een kopie vragen van uw persoonlijke gegevens die u in een machineleesbaar formulier heeft verstrekt.
 
Toestemming: Wij bieden u altijd de mogelijkheid om uw toestemming voor onze verzameling van gegevens te accepteren of te weigeren wanneer u:
 
1. Klant wordt, een account aanmaakt en het vakje "Ik accepteer de algemene voorwaarden en het privacybeleid" aanvinkt
2. Wanneer u onze website bezoekt en het cookiebericht leest.

Recht op verwerkingsrestrictie
U heeft het recht om restrictie van (beperkte) verwerking van een bepaalde gegevenscategorie te verkrijgen als:
●    De juistheid van de persoonlijke gegevens wordt betwist (voor een periode die ons in staat stelt om de juistheid van de persoonlijke gegevens te verifiëren)
●    De verwerking onwettig is en u tegen het wissen van de persoonlijke gegevens bent en in plaats daarvan vraagt het gebruik ervan te beperken;
●    We de persoonsgegevens niet langer nodig hebben voor de doeleinden van de verwerking, maar deze vereist zijn voor het indienen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims;
●    U gebruik heeft gemaakt van uw recht op bezwaar en de verificatie, of de gerechtvaardigde redenen van de PLATINIUM GROUP voorgaan op die van u, in behandeling is.
 
Recht op overdraagbaarheid van gegevens
U heeft het recht om uw persoonlijke gegevens, die u ons heeft verstrekt, in een gestructureerd, veelgebruikt en machinaal leesbaar formaat te ontvangen. U heeft ook het recht om deze gegevens naar een andere controller door te sturen, de verwerking is gebaseerd op toestemming en/of wordt uitgevoerd met geautomatiseerde middelen.
 

Recht op bezwaar
Als internetgebruiker heeft u het recht om bezwaar te maken, op grond van uw specifieke situatie tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens op basis van gerechtvaardigd belang en gebruikt voor direct marketing of profilering.
 
Als u een dergelijke claim doet, zal de PLATINIUM GROUP de persoonlijke gegevens niet langer verwerken, tenzij we overtuigende legitieme redenen voor de verwerking kunnen aantonen die voorgaan op uw belangen, rechten en vrijheid of voor het indienen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.
 

U kunt in de volgende secties van dit privacybeleid meer informatie vinden over hoe u deze verzoeken kunt doen. U kunt ook contact met ons opnemen via de contactgegevens hierboven of aan het einde van dit beleid en wij zullen uw verzoek in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving behandelen (antwoord binnen 30 dagen).
 
U kunt de persoonlijke gegevens die aan uw account zijn gekoppeld, wijzigen in de sectie "Mijn account".
 
U kunt ook uw persoonlijke gegevens opvragen, verzoeken om verwijdering en corrigeren door een gegevensverzoek in te dienen via ons klantenservice-team of door ons te schrijven op de adressen aan het einde van dit privacybeleid.
 

 

 

 Sectie 8 – UW ACCOUNT ANNULEREN OF UW PERSOONLIJKE GEGEVENS VERWIJDEREN 


 
U kunt ervoor kiezen om uw account te sluiten. In dat geval zullen we uw gegevens binnen 30 dagen na uw verzoek verwijderen. We kunnen echter uw persoonlijke gegevens bewaren, zelfs nadat u uw account heeft gesloten als dat redelijkerwijs noodzakelijk is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (inclusief wetshandhavingsverzoeken), te voldoen aan voorschriften, geschillen op te lossen, de beveiliging te handhaven, fraude en misbruik te voorkomen, ons servicevoorwaarden of website-gebruiksbeleid af te dwingen, of te voldoen aan uw verzoek om verschoond te blijven van verdere berichten van ons. We bewaren gedepersonaliseerde informatie nadat uw account is afgesloten. U kunt uw account sluiten door het aan te vragen via onze contactpagina:  https://www.gootickets.com/en/contact-form.php
 
Als u toegang wenst tot de informatie die wij hebben over uw gebruik van en toegang tot onze diensten, vraag dit dan aan via onze contactpersoon voor (https://www.gootickets.com/en/contact-form.php) of door ons te schrijven op de adressen aan het einde van dit privacybeleid. U kunt ons ook vragen om te stoppen met het gebruik van alle of sommige van uw persoonlijke gegevens (bv. als we geen wettelijk recht hebben om het te blijven gebruiken) of om ons gebruik ervan te beperken (bv. uw persoonsgegevens worden onjuist of onwettig bewaard) door een gegevensverzoek via de klantenservice of door ons te schrijven op de adressen aan het einde van dit privacybeleid.
 

 

 

Sectie 9 – KEUZES MET BETREKKING TOT DE CONTROLE VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS 


 
U heeft toegang tot sommige informatie die we over u verzamelen. Door bijvoorbeeld in te loggen op uw account, heeft u toegang tot informatie over recente bestellingen; bepaalde persoonlijke gegevens die we over u bijhouden; uw communicatievoorkeuren; en andere instellingen.
 
U kunt ons om een kopie in machinaal leesbare vorm van uw persoonlijke gegevens vragen op ons contactformulier (https://www.gootickets.com/en/contact-form.php). Als u vragen heeft over dit proces, neemt u dan contact op met onze klantenservice. U kunt ook contact met ons opnemen door een gegevensverzoek in te dienen door ons te schrijven op de adressen aan het einde van dit privacybeleid. We zullen uw verzoek in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving in overweging nemen.
 
Met betrekking tot uw communicatievoorkeuren kunt u zich uitschrijven voor nieuwsbrieven door de instructies te volgen die zijn opgenomen in de nieuwsbrief die u ontvangt, of u kunt inloggen op uw account en de opties voor uw nieuwsbrief en e-mailabonnement updaten. Als uw e-mailadres is gewijzigd en u wilt graag nieuwsbrieven blijven ontvangen, moet u toegang hebben tot uw account, de gegevens over uw e-mailadres in uw account bijwerken en u opnieuw aanmelden voor de nieuwsbrief.
 
Af en toe verzenden we mogelijk e-mails met betrekking tot de uitvoering van uw bestelling. Met deze e-mails kunt u zich niet afmelden omdat ze noodzakelijk zijn om onze volledige service aan u te kunnen bieden.

U heeft ook keuzes met betrekking tot cookies, zoals beschreven in ons cookiebeleid. Door uw browservoorkeuren aan te passen, kunt u ervoor kiezen om alle cookies te accepteren, om op de hoogte te worden gesteld wanneer een cookie wordt geplaatst, of om alle cookies te weigeren. Als u ervoor kiest om alle cookies te weigeren, werken in uw geval sommige delen van onze websites mogelijk niet naar behoren.
 
De PLATINIUM GROUP gaat ermee akkoord de privacy van uw persoonlijke gegevens te respecteren en uw recht op toegang, rectificatie, annulering en verzet te garanderen door ons te schrijven via ons contactformulier aan het einde van dit privacybeleid met het onderwerp "AVG Rechten". Indien nodig kunnen we u vragen om een kopie van uw identiteitskaart, paspoort of een ander geldig document te verstrekken om u te identificeren.
 
U garandeert hierbij dat de persoonlijke informatie die u verstrekt correct en nauwkeurig is, en u gaat ermee akkoord ons op de hoogte te brengen van elke wijziging in deze informatie. U bent als enige verantwoordelijk voor enig verlies of schade als gevolg van het verstrekken van onjuiste, onnauwkeurige of onvolledige informatie op de registratieformulieren, veroorzaakt aan de website, de persoon die verantwoordelijk is voor de website, of aan een derde partij.

 

 

Sectie 10 - CONTROLLER


 
De PLATINIUM GROUP verwerkt persoonlijke gegevens als verwerker en als een controller, zoals gedefinieerd in de richtlijn en de AVG:
 
De entiteit PLATINIUM GROUP, waarmee u een overeenkomst bent aangegaan bij het gebruiken van het platform van de PLATINIUM GROUP, is de verwerker voor gebruikersgegevens, zoals hierboven beschreven in het gedeelte "INFORMATIE DIE WIJ OVER U VERZAMELEN".
 
De PLATINIUM GROUP houdt zich aan de richtlijn van 1995 en vanaf 25 mei 2018 in de AVG. Bijgevolg verwerkt de PLATINIUM GROUP gegevens van haar gebruikers in de Europese dataregio, uitsluitend in de Europese Economische Ruimte (EER).
 
Alle gegevens die door de PLATINIUM GROUP worden verzameld, worden in beveiligde hosting exclusief door OVH Cloud Diensten opgeslagen. De PLATINIUM GROUP heeft een overeenkomst voor gegevensverwerking met haar provider, die de naleving van de richtlijn waarborgt. Alle hosting wordt uitgevoerd volgens de strengste veiligheidsvoorschriften. Alle interne gegevensoverdrachten in de EER zijn in overeenstemming met deze overeenkomst inzake gegevensverwerking.

 

 

 

 

Sectie 11 – INTERNATIONALE GEGEVENSOVERDRACHT


 
Als u onze website bezoekt vanaf buiten de Europese Unie, houd er dan rekening mee dat u informatie verzendt (inclusief persoonlijke gegevens) naar Frankrijk, waar onze servers zich bevinden. Die informatie kan dan worden doorgestuurd naar andere landen, buiten uw land van verblijf, afhankelijk van het type informatie en hoe deze door ons is opgeslagen. Onze inzameling, opslag en het gebruik van uw persoonlijke gegevens zal echter altijd beschermd blijven door dit privacybeleid.
 

 

 

Sectie 12 – COOKIESBELEID


 
Cookies & Pixelgegevens
Wanneer u ermee akkoord gaat dat wij gebruik maken van cookies op onze website, kunt u ervan verzekerd zijn dat we deze gegevens maar zo lang bewaren als wij nodig achten. Volgens ons beleid worden cookies die op uw apparaat zijn geplaatst automatisch na 30 dagen verwijderd. Pixelgegevens worden maximaal 90 dagen verzameld, met een geautomatiseerd proces. Al deze gegevens zijn anoniem; we kunnen u als persoon niet identificeren uit gegevens van pixels of cookies.

Om deze site goed te laten werken, plaatsen we soms kleine gegevensbestanden op uw apparaat, cookies genaamd. Het verzamelen van cookies door gevestigde websites is een gangbare praktijk om de gebruikerservaring te verbeteren. Er wordt onderaan de webpagina een bericht weergegeven als u er op komt, om u te attenderen op deze functie. Door onze site te gebruiken, gaat u ermee akkoord dat wij cookies gebruiken volgens dit beleid.
 
12.1 Over cookies
Een cookie is een klein tekstbestand dat een website op uw computer of mobiele apparaat opslaat wanneer u de site bezoekt. Hiermee kan de website gedurende een bepaalde periode uw acties en voorkeuren onthouden (zoals de inlog, taal, lettergrootte en andere weergavevoorkeuren), enzovoort, zodat u ze niet opnieuw hoeft in te voeren als u terugkomt op de site. Cookies worden gebruikt om uw gebruikerservaring te verbeteren en door uw voorkeuren te onthouden, kunnen ze ervoor zorgen dat u sneller tussen pagina's kunt navigeren en een prettiger webbrowsing-ervaring heeft. De cookie-informatie heeft een levensduur van 30 dagen.


12.2 Gebruikte types cookies
 
Strikt noodzakelijke cookies
 
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om u de diensten te bieden waarnaar u specifiek gevraagd heeft op onze website en essentieel zijn om te bewegen door onze website en gebruik te maken van de functies, zoals productaankopen en betalingen. Zonder deze cookies kunnen bepaalde diensten waar u om heeft gevraagd, zoals een winkelmandje of een betaling, niet worden verstrekt.

Prestatiecookies
 
Deze cookies verzamelen anonieme informatie over de bezochte pagina's. Ze verzamelen informatie over hoe bezoekers de website als geheel gebruiken. Daarom verzamelen ze geen informatie die een bezoeker identificeert en worden ze enkel gebruikt om de werking van de website te verbeteren.

Functionaliteitscookies
 
Deze cookies onthouden de keuzes die u maakt, om uw ervaring te verbeteren. Hierdoor onthoudt onze website de keuzes die u maakt (zoals de gebruikersnaam, taal of de regio waar u zich  bevindt) om verbeterde, persoonlijkere functies te bieden. Deze cookies kunnen ook worden gebruikt om wijzigingen te onthouden die u heeft aangebracht in tekstgrootte, lettertypes en andere delen van webpagina’s die kunnen worden aangepast.

Cookies van derden

Wanneer u onze website gebruikt, kunt u inhoud tegenkomen die is geleverd door iemand anders dan de PLATINIUM GROUP, bijvoorbeeld een extern bedrijf en deze bedrijven kunnen cookies naar u sturen. Ook is het zo dat als u de inhoud van de PLATINIUM GROUP deelt via sociale netwerken -zoals Facebook of Twitter- u mogelijk ook cookies van deze websites ontvangt.
 
Het is belangrijk dat u weet dat wij geen toegang tot of controle over cookies hebben die door websites van derden worden gebruikt en evenmin hebben derden toegang tot de gegevens in cookies die worden gebruikt door de PLATINIUM GROUP. We raden u aan de websites van derden te raadplegen voor meer informatie over hun cookies en over hoe u ze kunt beheren.

 

12.3 Het beheren van cookies
 
U kunt uw cookies naar eigen inzicht beheren en/of verwijderen door uw browser overeenkomstig in te stellen - zie aboutcookies.org voor meer informatie. U kunt alle cookies verwijderen die zich al in uw computer bevinden en . Als u dit echter doet, kunt u de site volledig bekijken.
 

12.4 - Hyperlinks

12.4.1 Links naar externe websites
Deze website of gelieerde platforms kunnen hyperlinks bevatten naar websites die worden beheerd door PLATINIUM GROUP. Dergelijke hyperlinks worden alleen ter referentie aangeboden. PLATINIUM GROUP heeft geen controle over deze websites en is niet verantwoordelijk voor hun inhoud of hoe ze verzamelen om uw gegevens te verwerken.

 

12.3 Controlling Cookies
 
You can control and/or delete cookies as you wish by setting up your browser accordingly – for details, see aboutcookies.org. You can delete all cookies that are already on your computer en u kunt de meeste browsers instellen om te voorkomen dat ze op uw apparaat worden geplaatst. Als u dit echter doet, moet u mogelijk telkens wanneer u een site bezoekt sommige voorkeuren handmatig aanpassen en kunt u mogelijk niet alle functies van onze website gebruiken.
 

12.4 - Hyperlinks

12.4.1 Links naar externe websites
Deze website of gelieerde platforms kunnen hyperlinks bevatten naar websites die worden beheerd door andere partijen dan de PLATINIUM GROUP. Dergelijke hyperlinks worden alleen voor uw referentie aangeboden. De PLATINIUM GROUP heeft geen controle over deze websites en is niet verantwoordelijk voor hun inhoud of hoe zij uw gegevens verzamelen en verwerken.
 
12.4.2 Hyperlink-autorisatie
Links naar deze site en naar andere sites moeten onderworpen zijn aan vooraf gegeven autorisatie van de PLATINIUM GROUP. De website kan de gebruiker, evenals derden, voorzien van links naar andere sites en andere internetbronnen. De PLATINIUM GROUP heeft geen controle over deze websites en kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor, noch enige verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de inhoud, publiciteit, producten, diensten of al het andere beschikbare materiaal van deze websites van derden. De PLATINIUM GROUP kan niet aansprakelijk worden gesteld voor bewezen schade of toegebrachte verliezen, gekoppeld aan het gebruik van of gegeven vertrouwen aan deze websites van derden of aan hun beschikbare goederen en diensten. Als een link de gebruiker naar illegale inhoud zou leiden, die in overtreding is van de huidige wetgeving, moet de gebruiker zijn bezoek aan de site onderbreken, op eigen risico om de bijbehorende sancties voor een dergelijke overtreding te ondergaan en te moeten reageren op legale actie die door justitie tegen hem/haar wordt gestart. In een dergelijk geval nodigt de PLATINIUM GROUP de gebruiker uit om het bedrijf en de bevoegde autoriteiten onmiddellijk op de hoogte te stellen van een dergelijke illegale site.

 

 

Wijzigingen in ons privacy & cookiesbeleid.
Alle wijzigingen in dit privacybeleid zijn van kracht wanneer ze op deze pagina worden geplaatst. Wanneer we het beleid aanmerkelijk wijzigen, zullen we u via e-mail en/of een prominente kennisgeving op onze site laten weten wanneer de wijziging van kracht wordt.
 

Privacy-contact
U kunt op elk moment contact met ons opnemen om:
● Te vragen om toegang tot informatie die de PLATINIUM GROUP over u heeft
● Enige informatie te corrigeren die de PLATINIUM GROUP over u heeft
● Informatie die de PLATINIUM GROUP over u heeft te wissen
 
Als u vragen heeft over dit privacybeleid, de praktijken van deze site of uw omgang met deze website, neem dan contact met ons op:
 
Gootickets.com
Platinium Group
2 rue du Gabian
"Les Industries" building
MC 98000
Monaco
 
of stuur een e-mail naar:
 
[email protected]

We use cookies to personalise your experience and analyse traffic to this site. Information about your use of our site is shared with our social media, advertising and analytics partners who may combine it with other information that you´ve provided to them or that they´ve collected from your use of their services. For more information, read our Privacy Policy.